کارت بازرگانی اجاره ای در مازندران جایگاهی ندارد ۰۱ آذر ۱۴۰۱
رئیس اتاق بازرگانی مازندران:

کارت بازرگانی اجاره ای در مازندران جایگاهی ندارد

سرمایه گذاری در حوزه دامی و گلخانه‌ای استان مازندران با موضوع مهمی به نام فواصل روبروست که مقرر شد فواصل گلخانه ای بر اساس ابلاغیه وزیر وقت جهاد کشاورزی در سال ۸۹ باشد و فواصل دامی نیز تا ۵۰ درصد تعدیل شود.