استاندار انقلابی انتظارات را برآورده نکرد/ شهرداری ساری شهر فروشی می کند / برای توسعه استان برنامه ای دیده نمی شود  ۲۷ شهر ۱۴۰۱
زارعی نماینده ساری و میاندورود با حضور در دفتر تیرنگ در گفتگوی مفصل مطرح کرد؛

استاندار انقلابی انتظارات را برآورده نکرد/ شهرداری ساری شهر فروشی می کند / برای توسعه استان برنامه ای دیده نمی شود 

زارعی درباره عملکرد استاندار مازندران اظهار کرد: از استاندار دولت انقلابی و مردمی انتظار بیشتری داشتیم. هدف دولت انقلابی کار است طوری که شب و روز نشناسد، مردم از مسئولین انتظار دارند انقلابی عمل کنند و منافع جمع را به منافع فردی ترجیح دهند. باید نگاه استاندار به سمت خدمات دهی به مردم باشد انتظار داریم اقدامات و توسعه استان سریعتر اتفاق بیفتد.

با تمام توان از حق مردم مازندران دفاع می کنیم/ سهم حق آبه استان سمنان در منطقه فینسک صفر است/ وزیر نیرو پاسخ دهد ۲۲ مرد ۱۳۹۹
زارعی نماینده مردم ساری و میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با تیرنگ:

با تمام توان از حق مردم مازندران دفاع می کنیم/ سهم حق آبه استان سمنان در منطقه فینسک صفر است/ وزیر نیرو پاسخ دهد

نماینده مردم ساری در مجلس بیان کرد: به عنوان نمایندگان مازندران، وظیفه داریم از حقوق مردم استان دفاع کنیم و در این راه از تمام توان و ظرفیت خود و امتیازات نمایندگی استفاده خواهیم کرد.