۱۱ بوکسور اردوی تیم‌های ملی مازندرانی هستند ۲۰ مرد ۱۴۰۱

۱۱ بوکسور اردوی تیم‌های ملی مازندرانی هستند

۱۱ بوکسور مازندرانی در اردوی جدید تیم‌های ملی بوکس نونهالان، نوجوانان و جوانان حضور دارند.