فقط ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند ۳۰ آبا ۱۴۰۱
رئیس فراکسیون کارگری مجلس:

فقط ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه هستند

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۱.۸ میلیون کارگر ساختمان گفت: فقط ۶۰۰ هزار نفر بیمه هستند.