شیلات مازندران

۱۵فروردین
تور‌های خالی صیادان در یک قدمی پایان فصل صید

تور‌های خالی صیادان در یک قدمی پایان فصل صید

هنوز تصمیمی مبنی بر تمدید مهلت صید ماهیان دریای خزر گرفته نشده است.