شتاب در تکمیل نیروگاه زباله‌سوز ساری

۰۲تیر
شتاب در تکمیل نیروگاه زباله‌سوز ساری
در بازدید از نیروگاه زباله‌سوز ساری مطرح شد:

شتاب در تکمیل نیروگاه زباله‌سوز ساری

امانی همدانی، معاون فنی ، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور و رحمانی، رئیس امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور از نیروگاه زباله‌سوز در دست ساخت ساری بازدید کرده و در جریان آخرین وضعیت این طرح مهم زیست‌محیطی قرار گرفتند.