جابجایی بیش14 میلیون تن کالا از مازندران به سایر نقاط کشور ۰۴ بهم ۱۴۰۱
در10 ماهه سال جاری صورت پذیرفت:

جابجایی بیش14 میلیون تن کالا از مازندران به سایر نقاط کشور

رییس اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران عنوان کرد : در 10 ماه سال جاری 14میلیون 955هزار و127 تن کالا از مازندران به سراسر کشور جابجا شده است.

جابجایی بیش از 13میلیون تن کالا از مازندران به سایر نقاط کشور ۱۷ دی ۱۴۰۱
در 9 ماه سال جاری صورت پذیرفت:

جابجایی بیش از 13میلیون تن کالا از مازندران به سایر نقاط کشور

رییس اداره حمل و نقل کالای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران عنوان کرد : در 9ماه سال جاری 13 میلیون 125 هزار و 543تن کالا از مازندران به سراسر کشور جابجا شده است.