سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مرکز مازندران

۲۲شهریور
از گسترش پروژه هدایت آب های سطحی تا مناسب سازی تردد عابرین پیاده
همراه با جدیدترین اخبار از خدمات سازمان عمران شهرداری به مردم ساری:

از گسترش پروژه هدایت آب های سطحی تا مناسب سازی تردد عابرین پیاده

به همت واحد راهسازی سازمان عمران، عملیات زیرسازی کوچه فهمیده 45 واقع در بلوار کشاورز اجرا و در نوبت برای عملیات آسفالت قرار می گیرد؛ این سازمان پیشتر نیز این عملیات پیش نیاز بهسازی معابر را در کوچه غفاری کمربندی جنوبی و گلستان 31 خیابان اسبورد را به انجام رسانده بود.