پژوهش محقق ایرانی برای تولید شکلات سالم تر ۲۶ دی ۱۴۰۱
با استفاده از زبان مصنوعی؛

پژوهش محقق ایرانی برای تولید شکلات سالم تر

گروهی از محققان با همکاری یک پژوهشگر ایرانی با کمک زبان مصنوعی روی شکلات تحقیقی انجام داده اند تا نوعی از این ماده غذایی را تولید کنند که چربی کمتری دارد و سالم تر است.