روز قدس روز آزمايش بزرگ است

۱۷اردیبهشت
روز قدس روز آزمايش بزرگ است
رحیم خدادادی فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گفت و گو با تیرنگ؛

روز قدس روز آزمايش بزرگ است

رحیم خدادادی فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گفت و گو با تیرنگ روز قدس را حركت بزرگ دنياى اسلام در مقابل استکبار جهانی خواند و گفت: تظاهرات ملت های مسلمان در این روز مقدس، هر سال پرشورتر و گسترده تر می شود و از شرق تا غرب جهان اسلام حتی در قلب اروپا امتداد دارد.