رحیم خدادادی

۱۷اردیبهشت
روز قدس روز آزمايش بزرگ است
رحیم خدادادی فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گفت و گو با تیرنگ؛

روز قدس روز آزمايش بزرگ است

رحیم خدادادی فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گفت و گو با تیرنگ روز قدس را حركت بزرگ دنياى اسلام در مقابل استکبار جهانی خواند و گفت: تظاهرات ملت های مسلمان در این روز مقدس، هر سال پرشورتر و گسترده تر می شود و از شرق تا غرب جهان اسلام حتی در قلب اروپا امتداد دارد.

۰۹اردیبهشت
نهم اردیبهشت روز فرخنده ای برای مردم ایران است
رحیم خدادادی فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گفت و گو با تیرنگ؛

نهم اردیبهشت روز فرخنده ای برای مردم ایران است

رحیم خدادادی فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در گفت و گو با تیرنگ، روز شوراها (نهم اردیبهشت) را روز فرخنده ای برای مردم کشور به دلیل پیاده شدن یکی از اصول مهم قانون اساسی در جامعه دانست و گفت: مبنای ایجاد شوراها در همان اوایل انقلاب، نشان از توجه بنیانگذار انقلاب به ارکان توسعه و واگذاری امور مردم به خود مردم است. از اینرو می طلبد برای تحقق اصول قانون اساسی در حوزه شوراها اهتمام جدی توسط نهادهای مربوطه از جمله مجلس و دولت صورت گیرد.