استقبال مازنی ها از تردد ریلی؛ افزایش ۲۳ درصدی تردد مردم با قطار ۰۱ آذر ۱۴۰۱

استقبال مازنی ها از تردد ریلی؛ افزایش ۲۳ درصدی تردد مردم با قطار

سرپرست اداره کل راه آهن شمال از افزایش ۲۳ درصدی جابجایی مسافر با قطارهای حومه و بین شهری در مازندران خبر داد و گفت: طی هشت ماه گذشته ۷۵۷ هزار مسافر توسط قطار جابجا شدند.

جان دوباره به خطوط ریلی راه آهن شمال/ پاکسازی ۱۴ کیلومتر خطوط ریلی شمال از خاک و سنگریزه اضافی ۲۰ مهر ۱۴۰۱

جان دوباره به خطوط ریلی راه آهن شمال/ پاکسازی ۱۴ کیلومتر خطوط ریلی شمال از خاک و سنگریزه اضافی

براساس نظر کارشناسان حوزه حمل و نقل ریلی هرچند سال یکبار، باید تمیزکاری و بهسازی خطوط ریلی راه آهن با هدف احیای خطوط انجام شود؛ اقدامی که پس از ۲۰ سال از ۲ ماه پیش در مسیر راه آهن شمال آغاز شده است.