رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشست خبری

۳۱خرداد
بررسی الکترونیکی ۱۷ درصد پرونده‌های سال ۱۴۰۰
رئیس کل دادگستری استان مازندران در نشست خبری عنوان کرد:

بررسی الکترونیکی ۱۷ درصد پرونده‌های سال ۱۴۰۰

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اعلام اینکه در سال گذشته ۱۷ درصد از پرونده‌ها را الکترونیکی بررسی کردیم، افزود: ‌۹۰ درصد رسیدگی های ما در زندان به صورت مجازی انجام می گیرد و ۱۰ درصد باقیمانده نیز مربوط به پرونده هایی مهم می شود که دادگاه حضور متهم و شهود را ضرورت می داند مثل قتل تجاوز به عنف و موارد از این قبیل.