تهیه و توزیع بسته های لوازم التحریر توسط كاركنان منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ۰۳ آذر ۱۴۰۱

تهیه و توزیع بسته های لوازم التحریر توسط كاركنان منطقه ۹ عملیات انتقال گاز

مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از مشارکت کارکنان این منطقه در تهیه و توزیع بسته های لوازم التحریر برای کمک به دانش آموزان کم برخوردار استان های شمالی خبر داد.