بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران

۲۰اردیبهشت
بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران

بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران

در مورد فرصتهای شغلی مسئولین میتوانند تلاش کنند و فرصتهای شغلی را افزایش بدهند؛ یک مقداری سرمایه‌گذاری لازم است، یک مقداری ورود بخش خصوصی لازم است، عمده مدیریّت دولتی لازم است، یعنی دولت به معنای یک مدیر کارآمد وارد میدان بشود و همه‌ی موارد را در نظر داشته باشد.