بنیاد شهید

۰۱تیر
افشاگری درباره اختلاس ۵هزار میلیارد تومانی در این سازمان!

افشاگری درباره اختلاس ۵هزار میلیارد تومانی در این سازمان!

رئیس بنیاد شهید گفت: روزهای گذشته مدیرعامل فعلی بانک دی، پیش من بود و گزارش می‌داد، فقط یکی از شرکت‌ها حدود 5هزار میلیارد تومان اختلاس انجام داده است.