بانک ملی

۲۵اردیبهشت
جوابیه بانک ملی به درج یک گزارش مردمی در شهروند خبرنگار تیرنگ

جوابیه بانک ملی به درج یک گزارش مردمی در شهروند خبرنگار تیرنگ

بانک ملی به درج یک گزارش در شهروندخبرنگار تیرنگ جوابیه داد.

۲۴اردیبهشت
سرپرست جدید اداره کل بازرسی بانک ملی معرفی شد

سرپرست جدید اداره کل بازرسی بانک ملی معرفی شد

با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل و دیگر مدیران ارشد بانک ملی ایران مراسم معارفه جواد بخشی به عنوان سرپرست جدید اداره کل بازرسی بانک برگزار شد.