انتصاب  دکتر فرهاد غلامی به عنوان “سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران”

۰۷بهمن
انتصاب  دکتر فرهاد غلامی به عنوان “سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران”
با حکم وزیر بهداشت صورت پذیرفت؛

انتصاب  دکتر فرهاد غلامی به عنوان “سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران”

تیرنگ نیوز: به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران، با حکم وزیر بهداشت؛دکتر فرهاد غلامی فوق تخصص نفرولوژی و استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به عنوان “سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران” منصوب شد. دکتر غلامی پیش از این عناوینی همچون معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی […]