اتاق اصناف

۲۱دی
اتاق اصناف در کار ما مداخله می کند / استاندار به ماجرا ورود نماید
معاون گردشگری استان مازندران در گفت و گو با تیرنگ؛

اتاق اصناف در کار ما مداخله می کند / استاندار به ماجرا ورود نماید

متاسفانه ما علیرغم تاکیدات و نامه نگاری ها، تاکنون نتیجه نگرفتیم و اتاق اصناف همچنان در امور گردشگری مداخله می کند در حالیکه این موضوعی تخصصی است و آن ها تخصص های لازم را در حوزه گردشگری ندارند. از آقای استاندار می خواهیم شخصا به قضیه ورود کند

۰۶مرداد
واحد متخلف از جریانی خاص حمایت می شود
رئیس اتحادیه خبازان ساری در گفتگو با تیرنگ؛

واحد متخلف از جریانی خاص حمایت می شود

محمودی رئیس اتحادیه خبازان مرکز استان در گفتگو با تیرنگ اظهار کرد: نانوایی گزارش شده واقع در خیابان 18 دی، یکی از واحدهایی است که سابقه تخلف بسیاری دارد و علیرغم برخوردهای قانونی ما باز به تخلفات خود ادامه می دهد چرا که توسط جریانی خاص در ساری حمایت می شود.