آب

۰۴مهر
هشدار سیلابی شدن رودخانه‌های مازندران
توسط شرکت آب منطقه‌ای استان انجام شد؛

هشدار سیلابی شدن رودخانه‌های مازندران

در این اطلاعیه از مردم خواسته شد برای جلوگیری از بروز حوادث ناگوار  از  تردد و استقرار در حاشیه رودخانه ها، مسیل‌ها، تأسیسات آبی و کانال‌های آبرسانی خودداری کنند.