شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران ۲۵ هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا دارد ۲۸ تیر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران:

شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران ۲۵ هزار میلیارد تومان پروژه در دست اجرا دارد

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران گفت: این شرکت با تعریف پروژه‌های متعدد برای تأمین آب مورد نیاز استان در بخش‌های مختلف مصرف اعم از کشاورزی، آشامیدنی و صنعتی، در حال حاضر حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان پروژه در حال اجرا دارد.

سد لاستیکی سرخرود تا چهار ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد ۲۵ تیر ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران:

سد لاستیکی سرخرود تا چهار ماه آینده به بهره‌برداری می‌رسد

مدیرعامل شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران گفت: سد لاستیکی سرخرود به عنوان یکی از زیرساخت‌های مهم‌تامین آب بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی دشت هراز تا چهار ماه دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.