کسی صدای معلولان را نمی‌شنود؟!
کسی صدای معلولان را نمی‌شنود؟!
متاسفانه کسی صدای معلولان را نمی‌شنود، آنها از وضع موجود راضی نیستند، کاش برایشان کاری کنیم.

تیرنگ، الهام دهقان:

طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی ۱۰ درصد از جمعیت جهان را معلولین تشکیل می‌دهند؛ اما این ۱۰ درصدی‌ها نه شغل مناسب دارند، نه معیشت و درآمد مناسب، نه حقوق شهروندی درست، و نه هیچ حق دیگری که باعث ایجاد آسایش برای آنها شود! این در حالی است که بند الف ماده ۷ قانون جامع «حمایت از حقوق معلولین»، به صراحت ارگان‌ها و ادارات را موظف نموده ۳ درصد سهمیه استخدامی خود را به اشتغال معلولین اختصاص دهند ولی کدام سازمان و کدام ارگان دولتی به این قانون بها داده است؟!

معلولان می‌گویند  مشکل دیگری که به عنوان یکی از عمده‌ترین مشکلاتشان محسوب می‌شود، عدم مناسب سازی در معابر و ساختمان‌ها و خیابان‌ها است که واقعا برای یک فرد ویلچری که نتواند از خیابان یا پل عابر پیاده عبور کند عذاب آور است.

متاسفانه کسی صدای معلولان را نمی‌شنود، آنها از وضع موجود راضی نیستند، کاش برایشان کاری کنیم.