یازده چالش راهبردی در کیفیت تغییر ساعات کار در سال ۱۴۰۲
یازده چالش راهبردی در کیفیت تغییر ساعات کار در سال ۱۴۰۲
در سایر کشورهای جهان، آغاز ساعت کاری در چه زمانی است؟ چند کشور دنیا از ساعت ۷ صبح، کار اداری آغاز می شود؟

تیرنگ نیوز، دکترمجیدقربانی؛ تحلیلگر و استاد دانشگاه:
از آنجا که تغییر ساعات کار ادارات،مدارس، مراکز آموزش عالی، واحدهای صنعتی، بانک ها و واحدهای نظامی،انتظامی و امنیتی اعلام شده است، به منظور تحلیل رویکرد جدید تغییر ساعات کار، چند پرسش تحلیل مدارانه ارائه می کنیم که امیدوارم به صورت متقابل در پنل های تخصصی مورد پاسخگویی و نقد و بررسی قرار گیرد:
*یکم:* در سایر کشورهای جهان، آغاز ساعت کاری در چه زمانی است؟ چند کشور دنیا از ساعت ۷ صبح، کار اداری آغاز می شود؟
*دوم:* اثرات روانی و روانشناختی شروع کار اداری که عموما فکری و مبتنی بر ارائه خدمات و تصمیم گیری است، با چه معیاری، مورد سنجش قرار گرفته اند؟
*سوم:* تنظیم وقت خانواده های دارای فرزند دانش آموز که پدر و مادر، کارمند هستند، با کدام مکانیزم جهت جابجایی فرزند و روانه کردن به سوی مدرسه، قابل تحلیل است؟
*چهارم:* بر اساس مقاله های معتبر علمی، مغز انسان، چه کودک و چه بزرگسال، از چه ساعتی در صبح، قابلیت پذیرش و آنالیز داده ها را دارد؟
*پنجم:* ترافیک ناشی از مرخصی های احتمالی ساعتی جهت جابجایی فرزندان، در مقایسه با ترافیک اولیه صبح در مدل قبل، چه میزان قابلیت تغییر دارد؟
*ششم:* در طرح شناور از ۷ تا ۹ صبح، مکانیزم ارتباط بین ادارات هم رده در استان ها، با کدام فرآیند منطقی ،قابلیت هدایت را دارد؟
*هفتم:* در صورت همراهی همزمان والدین با دانش آموزان، گپ بین آغاز کلاس و حضور دانش آموز، با کدام شیوه نامه، قابلیت ترمیم را دارد؟
*هشتم:* توالی و تاخیر بین بازگشایی و آغاز کار دسته های متفاوت، تا چه میزان بر ارائه خدمات، تاثیر مثبت خواهد گذاشت؟ به عنوان مثال، آیا گپ بین آغاز کار ادارات و ساعت شروع کار بانک ها، بر سایر شاخص ها مانند ترافیک، تاثیر خواهد گذاشت؟
*نهم:* مدل مبتنی بر اقلیم و موقعیت جغرافیایی، در تغییرات ابلاغی، چقدر مورد توجه قرار گرفته است؟
*دهم:* ارتباط با دستگاه های متناظر در سایر کشورها با داخل کشور، در ساعات غیر همپوشان، تا چه میزان تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟
*یازدهم:* چند نفر ساعت کار کارشناسی با تیم های تخصصی از همه رسته‌ها، جهت ابلاغ این طرح ، مورد استناد قرار گرفته است؟
پیشنهاد مشخص این است که:
*یکم:* ساعت آغاز مدارس زودتر از ادارات باشد
*دوم:* جهت همپوشانی با رده های متناظر در سایر کشورها، آغاز فعالیت مدارس، ادارات، و سایر نهاد و واحدها، از ۹ صبح به بعد باشد.
به امید اینکه با بهینه سازی تصمیم سازی ها، شرایط جهت اتخاذ و ابلاغ تصمیمات منطق محورانه و علم محور، هموار گردد.

  • نویسنده : دکترمجیدقربانی؛ تحلیلگر و استاد دانشگاه
  • منبع خبر : اختصاصی تیرنگ