گره روی گره کور ترافیکی مازندران
گره روی گره کور ترافیکی مازندران
اگرچه مازندران نسبت به سایر استانها، به عنوان استانی پر از ظرفیت‌ها شناخته می‌شود‌ اما در سال‌های اخیر افزایش میزان تردد و نواقص زیرساختی باعث به وجود آمدن مشکلات ترافیکی شده است تا جایی که کمربندی‌های شهرها و مراکز شهرها دیگر کشش حجم بالای تردد خودروها را ندارد.

 

الهام دهقان، سردبیر و جانشین مدیر مسئول:

اگرچه مازندران نسبت به سایر استانها، به عنوان استانی پر از ظرفیت‌ها شناخته می‌شود‌ اما در سال‌های اخیر افزایش میزان تردد و نواقص زیرساختی باعث به وجود آمدن مشکلات ترافیکی شده است تا جایی که کمربندی‌های شهرها و مراکز شهرها دیگر کشش حجم بالای تردد خودروها را ندارد.
پارک دوبل‌های کنار خیابان‌های اصلی، عدم توجه به فرهنگ سازی، تردد خودروهای تک سرنشین، بی توجهی مسئولان امر به بحث ترافیک، سد معبر وانتی‌ها و بازگشایی مدارس هم بر شدت این ترافیک افزوده است.
امروزه مشکل ترافیک آنچنان گسترده و به هم پیچیده و پیوسته و نزدیک به هم شده است که مردم از لحظه‌ای که پا از خانه بیرون می‌نهند تا به خیابانهای اصلی شهر برسند ترافیک شهری همراه آنهاست.
این ترافیک مختص یک شهر در مازندران نیست و تمام شهرهای استان را درگیر می‌کند و مردم با خروج از خانه مدام صدای بوق ماشین‌ها را می‌شنوند.
همه ساله با فرا رسیدن تعطیلات پایتخت‌نشین‌ها راهی مازندران می‌شوند و حجم ورودی خودروها به حدی می‌شود که کاری از پلیس هم ساخته نیست.
در این زمینه اگر هر کدام از ما حداقل بخشی از سفرهای روزانه‌مان را با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی انجام دهیم، همچنین به مقوله فرهنگ سازی و معماری شهرها توجه شود حتما می‌توانیم بخشی از ترافیک را کاهش دهیم.