کوچک زیبا نیست
کوچک زیبا نیست
در کشاکش انعکاس خبر اختلاف بر سر جدایی غرب مازندران و تشکیل استان مازندران غربی، اکنون سید شمس‌الدین حسینی  وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم و دولت دهم و نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که اکنون به عنوان منتخب مردم در مجلس دوازدهم نیز انتخاب شده است، در وعده‌های انتخاباتی خود قول مازندران غربی را می‌دهد و می‌گوید اگر پرونده تشکیل استان جدید باز شود پرونده مازندران غربی نیز باز خواهد شد.

 

تیرنگ، رضا شریعتی:
چند سالی است که موضوع تجزیه طلبی-از تشکیل استان‌های جدید گرفته تا تبدیل یک روستا به شهر و تبدیل شهرها به شهرستان-در کشور و استان ما دنبال می‌شود.
در کشاکش انعکاس خبر اختلاف بر سر جدایی غرب مازندران و تشکیل استان مازندران غربی، اکنون سید شمس‌الدین حسینی  وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم و دولت دهم و نماینده یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که اکنون به عنوان منتخب مردم در مجلس دوازدهم نیز انتخاب شده است، در وعده‌های انتخاباتی خود قول مازندران غربی را می‌دهد و می‌گوید اگر پرونده تشکیل استان جدید باز شود پرونده مازندران غربی نیز باز خواهد شد.
او گمان می‌کند که اگر استان جدید تشکیل شود مشکلات این مناطق حل خواهد شد. غافل از اینکه استان ها و شهرستان‌های جدیدی تشکیل شده‌اند که گاه فاقد حداقل امکانات و شرایط استاندارد هستند و بیشتر این مناطق با مشکلات بی شماری مواجهند و تنها در پی اصرار جمعی از مسئولان و نمایندگان مجلس به ظاهر برای بهبود شرایط، ولی در باطن برای برخی منفعت‌های سیاسی اجرا می‌شود و پس از چند سال می بینیم سود خاصی نصیب مردم نشده است.
عده‌ای گمان می کنند اگر روستاها به شهر و شهرها به شهرستان ارتقا یابد و استان جدیدی شکل گیرد کسب اعتبار و بودجه مستقل و دریافت سهم بری مناسب از بودجه داشته باشند، توسعه یافتگی بیشتری خواهند داشت، اما تجربه نشان داد این‌ها ادعایی بیش نیست و پیشرفت فقط روی کاغذ است.
قسمت اعظمی از مشکلات ما را مدیریت و برنامه‌های ناکارآمد و انتخاب افراد نالایق در امور اجرایی رقم می‌زند و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، توسعه یافتگی نیز روی نخواهد داد.
متاسفانه در چند ساله اخیر انرژی‌ مسئولان ما به جای دستیابی به اهداف توسعه و انتصاب‌ها و برنامه‌ریزی مناسب در مسیرهای دیگری تلف شده است.
باید از آقای حسینی پرسید اینکه یک بخشدار جایش را به فرماندار بدهد و شهرستانی تشکیل شود تا استانی شکل بگیرد چه عایدی خواهد داشت، جز اینکه عده‌ای در پی انتصاب‌های جدید به قدرت برسند و تجزیه طلبی‌ها و قوم گرایی‌هایی شدت یابد؟
استان‌ها و شهرها و شهرستان‌هایی که بدون برنامه ریزی درست و به شکل غیراستاندارد، به طرفه العینی تاسیس شده‌اند، چگونه خواهند توانست بر مشکلات منطقه‌ای خود فائق آیند؟
برنامه ریزی صحیح، دقت در انتصاب‌ها و انتصاب مدیران کارآمد با کارنامه‌ای درخشان و بهره بری مناسب از امکانات موجود و مهم تر از همه ریشه یابی اختلاف مدیران برخی شهرهای استان و بخش‌های استان بهتر از تشکیل استان و یا شهرستان‌های جدید و یا الحاق شهرستان و شهر و بخشی از استان به استان دیگر است.
گویا آقای نماینده از هزینه‌هایی مالی و نیروی انسانی که برای تاسیس ادارات و زیرساخت‌ها برای استانداری و ادارات در غرب لازم است بی اطلاع است و قدر قدرت همگرایی و خرد جمعی برای توسعه استانی واحد را نمی‌داند.
خطاب به او می‌گویم کوچک زیبا نیست
گویند عقابی به در شهری برخاست / وز بهر طمع پر به پرواز بیاراست

ناگه ز یکی گوشه ازین سخت کمانی / تیری ز قضای بد بگشاد برو راست

در بال عقاب آمد آن تیر جگردوز / وز ابر مرو را به سوی خاک فرو خواست

زی تیر نگه کرد پر خویش برو دید / گفتا «ز که نالیم؟ از ماست که بر ماست»- “ناصرخسرو”