کسب رتبه برتر شرکت آب منطقه ای مازندران
کسب رتبه برتر شرکت آب منطقه ای مازندران
شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران در جشنواره شهید رجایی و مراسم تجلیل از دستگاه‌های برتر مازندران به عنوان یکی از دستگاه‌های برگزیده در گروه‌های تخصصی این جشنواره انتخاب شد

تیرنگ نیوز: شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران در جشنواره شهید رجایی و مراسم تجلیل از دستگاه‌های برتر مازندران به عنوان یکی از دستگاه‌های برگزیده در گروه‌های تخصصی این جشنواره انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران، مراسم تجلیل از دستگاه‌های برگزیده مازندران در جشنواره شهید رجایی در سالن همایش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با حضور استاندار و مدیران استان برگزار شد که طبق ارزیابی‌های تخصصی، شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران در بین دستگاه‌های برتر قرار گرفت.

در این دوره از جشنواره شهید رجایی مازندران مجموعا ۱۵ دستگاه برگزیده و برتر معرفی شدند که شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران در شاخص اجرای مصوبات سفر دستگاه برگزیده استان شناخته شد.

امسال شاخص‌های اختصاصی متناسب با شرح وظایف ساختاری هر دستگاه اجرایی تعیین و دستگاه‌های برتر بر اساس این شاخص‌ها معرفی شدند. در نظر گرفتن شعار سال و سیاست‌های دولت در پیشبرد اهداف و فعالیت‌ها نیز در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

  • منبع خبر : روابط عمومی