پنج آزمایشگاه در اقصی نقاط استان پایش آلودگی شناگاه‌ها را انجام می‌دهند
پنج آزمایشگاه در اقصی نقاط استان پایش آلودگی شناگاه‌ها را انجام می‌دهند
علی‌اکبر یداللهی معاون فنی اداره‌کل محیط زیست در گفت‌وگو با تیرنگ با بیان اینکه وضعیت شناگاه‌ها را با رنگ‌های سبز، آبی، زرد و سیاه نشان می‌دهیم، گفت: در مازندران از ۷۰ شناگاه موجود بیشتر آلودگی‌ها به سبب ورود پساب‌ها و شیرابه‌های آلوده به رودخانه و نهایتا دریاست.

تیرنگ:

علی‌اکبر یداللهی معاون فنی اداره‌کل محیط زیست در گفت‌وگو با تیرنگ با بیان اینکه وضعیت شناگاه‌ها را با رنگ‌های سبز، آبی، زرد و سیاه نشان می‌دهیم، گفت: در مازندران از ۷۰ شناگاه موجود بیشتر آلودگی‌ها به سبب ورود پساب‌ها و شیرابه‌های آلوده به رودخانه و نهایتا دریاست.
وی اعلام کرد: چهار مرحله در سال از شناگاه‌های استان، سنجش و آمارگیری می‌کنیم و بر اساس آخرین پایش ۴۰ درصد شناگاه‌های استان، بار آلودگی دارند.
وی تصریح کرد: به عنوان نمونه در بالادست رودخانه ماشلک نوشهر محل دفن زباله است، آلودگی‌ها وارد رودخانه و نهایتاً دریا می‌شود و می‌بینیم که بخشی از شناگاه آلوده است
یدالهی گفت: پنج آزمایشگاه در اقصی نقاط استان پایش آلودگی شناگاه‌های استان را انجام می‌دهند، بر اساس آخرین پایش ۴۰ درصد شناگاه‌های استان، بار آلودگی دارند