پایه‌ی توسعه پرداختن به امر تعلیم و تربیت است
پایه‌ی توسعه پرداختن به امر تعلیم و تربیت است
آسیب‌های اجتماعی انرژی جامعه را می‌بلعد، برای مواجهه‌ی اصولی با این آسیب چه باید کرد؟

الهام دهقان آکندی، سردبیر و جانشین مدیر مسئول:

آسیب‌های اجتماعی انرژی جامعه را می‌بلعد، برای مواجهه‌ی اصولی با این آسیب چه باید کرد؟

در کشورهای توسعه یافته، کانون توجه در امر توسعه به کودکان زیر هفت سال معطوف است. بنابراین باید به کمک آموزش و پرورش شتافت و در جهت تغییر و بهبود روش آموزش معلمان و مدیران مدارس اقدامات جدی کرد. باید آخرین متدهای آموزشی و یافته‌های علمی را به مدارس آورد و برای معلمان، برنامه‌های آموزشی تقویتی گذاشت، باید اولیای دانش آموزان به ویژه مقطع دبستان را به طور جدی به آموزش نکات لازم ترغیب کرد

از طرفی باید جوانان قبل از ازدواج مورد آموزش‌های جدی قرار بگیرند. آموزش‌های موجود، به جوانان مهارتی برای زندگی نمی‌دهد. آمار طلاق رسمی و عاطفی و تزلزل نهاد خانواده به خوبی بیانگر نارسایی و ناتوانی اوضاع تعلیم و تربیت است.

در واقع آموزش و پرورش مناسب‌ترین موقعیت در راستای پيشگيری از آسيب‌های اجتماعی است،بدون تردید مقوله‌ی آموزش با آسیب های اجتماعی ارتباط داشته و اشکالات پیرامون فرآیند آموزش، بازنمایی های خود را در انواع آسیب ها به انحاء مختلف نشان می دهد، به همین جهت  ضرورت اصلاح نظام آموزشی کشور به مراتب بیش از گذشته اهمیّت دارد.

بنابر آنچه گذشت پایه‌ی توسعه پرداختن به امر تعلیم و تربیت و اصلاحات فرهنگی است