واکسن به مازندران رسید
واکسن به مازندران رسید
۴۰ هزار دوز واکسن سینوفارم وارد مازندران شد.

تیرنگ نیوز : دکتر موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ۴۰ هزار دوز واکسن سینوفارم برای تزریق به افرادی که پیشتر سینوفام دریافت کرده بودند وارد مازندران شده است، گفت: مرحله دوم واکسیناسیون سالمندان در استان از دیروز آغاز شده است و ادامه خواهد داشت.

او افزود: این میزان واکسن‌های ارسالی برای تحت پوشش قرار دادن همه جمعیت کافی نیست، اما هر میزانی که واکسن به مازندران اختصاص پیدا کند فراخوان داده می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه واکسن‌های وارد شده در این مرحله با واکسن‌های قبلی تفاوتی ندارند، ادامه داد: اولویت دریافت این واکسن با کسانی است که دوز اول این واکسن را دریافت کرده اند تا واکسیناسیون این گروه تکمیل شود.

دکتر موسوی افزود: برای تزریق مرحله دوم واکسیناسیون کرونا امروز تفاوتی در واکسن‌های که در یافت کردند با واکسن‌های جدید ندارد.


همه چیز درباره همه عوارض‌ واکسن‌های کووید ۱۹

او گفت: این واکسن به همه کسانی که در مرحله نخست واکسن سینوفام دریافت کردند تززیق می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در خصوص تاخیر چند روزه برای دوز مرحله دوم برای برخی گرو‌ها گفت: این تاخیر تاثبری در اثرگذاری واکسن ندارد، چون هنوز از محدوده زمانی مطالعه شده درباره اثر گذاری واکسن‌ها عبور نکرده اند/خبرنگاران جوان