واحد متخلف از جریانی خاص حمایت می شود
واحد متخلف از جریانی خاص حمایت می شود
محمودی رئیس اتحادیه خبازان مرکز استان در گفتگو با تیرنگ اظهار کرد: نانوایی گزارش شده واقع در خیابان 18 دی، یکی از واحدهایی است که سابقه تخلف بسیاری دارد و علیرغم برخوردهای قانونی ما باز به تخلفات خود ادامه می دهد چرا که توسط جریانی خاص در ساری حمایت می شود.

تیرنگ: پس از درج گزارشی در شهروند خبرنگار گروه رسانه ای تیرنگ، مبنی بر عدم رعایت بهداشت یک واحد نانوایی در ساری، علی اصغر محمودی رئیس اتحادیه خبازان مرکز استان در گفتگو با تیرنگ اظهار کرد: نانوایی گزارش شده واقع در خیابان ۱۸ دی، یکی از واحدهایی است که سابقه تخلف بسیاری دارد و علیرغم برخوردهای قانونی ما باز به تخلفات خود ادامه می دهد چرا که توسط جریانی خاص در ساری حمایت می شود.

وی افزود: با شیوع بیماری کرونا نیز به خاطر عدم رعایت بهداشت، بارها تذکر دادیم و حتی دو بار این واحد را پلمپ کردیم اما فردای آن روز باز شد و به کار خود ادامه داد.

محمودی با بیان اینکه سابقه درگیری بسیاری از این واحد گزارش شده است که درگیری فیزیکی با مدیر اتاق اصناف یکی از آن هاست، گفت: ما تخلفات متعدد را به متصدی آن واحد، اطلاع رسانی کردیم ولی توفیری نداشت. این واحد از آنجا که توسط جریان خاصی در ساری حمایت می شود به کسی پاسخگو نیست و راه خودش را می رود.

رئیس اتحادیه خبازان ساری تصریح کرد: متاسفانه کسی از ما که نهاد رسمی مرکز استان هستیم، حمایت نمی کند اما واحدی متخلف که پروتکل بهداشتی را در وضعیت قرمز کرونا رعایت نمی کند و برای جامعه خطرساز است، حمایت می شود.

وی در پایان، بیان کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی با ارسال نامه ای مراتب را به اطلاع بهداشت، اماکن، اتاق اصناف و دادستان می رسانیم تا تصمیمی درخور در این باره لحاظ شود.

گروه رسانه ای تیرنگ منتظر پیگیری مسئولان امر می باشد.