همه برای ایران
همه برای ایران
امروز حضور در میدان انتخابات، حضور در میدان جهاد سیاسی است و باید از گزینه‌های داخل میدان حمایت و تقدیر نمود و هر گروهی در پی تر و خشک کردن گزینه های خود باشند.

 

تیرنگ، شهریار شیرخانی

امروز حضور در میدان انتخابات، حضور در میدان جهاد سیاسی است و باید از گزینه‌های داخل میدان حمایت و تقدیر نمود و هر گروهی در پی تر و خشک کردن گزینه های خود باشند.
بیانیه جبهه اصلاحات نشان می‌دهد که آنها تنها روی برنده شرط میبندند.
همانگونه که در دوره‌های قبل گزینه‌های برنده جریان اصولگرا را در لیست خود جا زده بودند و مثالهای این موضوع به اندازه کافی زیاد است.
در صورتی که تعداد کاندیداهای رد صلاحیت شده متمایل به جریان اصولگرا کم نیست اما اصولگرایان مانند اصلاحطلبان با غوغا در پی زدن زیر میز بازی نیستند و از میان سایر گزینه‌های جوان در حال کادر سازی و معرفی چهره های جدید هستند.
شما نگاه کنید در اکثر شهرها گزینه‌های اصلاح‌طلب آنهم از نوع شناخته شده وجود دارند اما جبهه اصلاحات با مغالطه چنان وانمود میکند که گزینه‌ای ندارد، آنها حتی به دوستان دیروز خود نیز وفا نمی‌کنند.
جریان اصولگرا از میان جوانان، گزینه‌هایی جویای نام را انتخاب نموده و آنها را به مردم معرفی نمود و برای آنها پایگاه اجتماعی ساخت.
به هر روی جریان اصلاحات نمی‌تواند بگوید که کاندیدا ندارد وقتی که خود کاندیداها در ستادهایشان فریاد می‌زنند اصلاح‌طلبند.
در المپیک قبل روسیه تیم خود را با پرچم المپیک به میدان فرستاده بود اما آنچه که در عمل بود همان تیم روسیه بود.
اینکه جبهه اصلاحات بگوید تیم نمی‌دهد ولی بازیگران جبهه اصلاحات در میدان حضور داشته باشند نقض غرض است.
ایکاش جریان اصلاحات با وفا به نیروهای خود و به میدان می آمد تا ضمن بالابردن مشارکت برای توسعه ایران عزیز بزرگ اسلامی تلاش می‌کرد.
ما قطعا حضور کاندیداهای اصلاحات که در میدان هستند را ارج نهاده و به فال نیک می‌گیریم و بعنوان یک عاشق نظام و ایران که پای به میدان انتخابات گذاشته دست آنها را به گرمی می‌فشاریم و آنها را نیز فرزندان انقلاب می‌دانیم و اعلام می‌کنیم که حضورتان را به عنوان اصلاح‌طلبی انقلابی بفال نیک میگیریم و در صورت انتخاب مادامی که در چارچوب نظام و منافع ملی باشید مانند برادر در کنارتان برای نیل به اهداف عالیه انقلاب خواهیم ماند و هرگز تنها نیستید.