نگذارید شهرداری گرگان رفوزه شود
نگذارید شهرداری گرگان رفوزه شود
در سال‌های گذشته و در مدیریت سابق شهرداری‌ها هم بارها شاهد برخوردهای این‌چنینی در شهرها بودیم که خبرساز شده بود باید از این مسئولان پرسید آیا برخورد با دستفروشی که در این شرایط اقتصادی برای در آوردن لقمه‌ای حلال دستفروشی می‌کند تا چراغ خانه‌اش روشن بماند درست است و آیا نیاز نیست برای کنترل ماموران سد معبر که مستقیم با مردم در ارتباطند مدیرانی انتخاب شوند که از حداقل‌های شهروندمداری و مشارکت‌جویی چیزهایی بدانند؟

 

تیرنگ:
در روزهای گذشته فیلمی از کتک کاری ماموران سد معبر گلستان با دستفروشان در فضای مجازی دست به دست چرخید و در نهایت این مسئله باعث برخورد مسئولان قضایی با متولیان امر شد تا جایی که
دادستان مرکز گلستان از تشکیل پرونده و تعقیب قضایی نیروهای انضباط شهری شهرداری گرگان خبر داد و گفت: پس از انتشار ویدیوی درگیری ماموران انضباط شهری این شهر با دست فروشان، مدیر مربوطه به دادسرا احضار شد.
«محمود اسپانلو» اظهار کرد: همچنین مدیر مربوطه ملزم به عذر خواهی رسمی و انتشار آن به صورت عمومی و دلجویی از دست‌فروشان آسیب‌دیده شد.
دادستان مرکز استان با تاکید بر این که تنها ضابطان دادگستری حق اقدام و دستگیری افراد طبق ضوابط و با هماهنگی مقام قضایی دارند، ادامه داد: دستگیری غیر قانونی و کتک کاری مردم مصداق بارز نقض حقوق شهروندی است.
اسپانلو ادامه داد: ماموران انضباط شهری به هیچ وجه حق تعرض به افراد ندارند و اقدام این افراد فرا قانونی و جرم است و از باب حفظ حقوق عمومی برای متخلفان پرونده تشکیل و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: پیش‌تر هم، درباره نحوه برخورد با دستفروشان به شهرداری تذکر داده بودیم و در صورت تکرار اقدام‌های فراقانونی و نقض حقوق شهروندی افراد، مسئولیت آن متوجه شخص شهردار گرگان است و باید پاسخگو باشد.
اسپانلو افزود: هرچند اقدام شهرداری برای عذرخواهی کار خوبی بود، اما رافع مسئولیت نیست.
این رفتار مأموران شهرداری، مردمی را که به امید تغییر این نوع رویه‌ها به اعضای شورای شهر رای می‌دهند تا شهردار توانمند و قاطع انتخاب کند نا امید کرده است.
در سال‌های گذشته و در مدیریت سابق شهرداری‌ها هم بارها شاهد برخوردهای این‌چنینی در شهرها بودیم که خبرساز شده بود باید از این مسئولان پرسید آیا برخورد با دستفروشی که در این شرایط اقتصادی برای در آوردن لقمه‌ای حلال دستفروشی می‌کند تا چراغ خانه‌اش روشن بماند درست است و آیا نیاز نیست برای کنترل ماموران سد معبر که مستقیم با مردم در ارتباطند مدیرانی انتخاب شوند که از حداقل‌های شهروندمداری و مشارکت‌جویی چیزهایی بدانند؟ آقای شهردار امروز شما در آستانه رفوزه شدن هستید!