نوبخت فرمانداری وقف در خدمت
نوبخت فرمانداری وقف در خدمت
نوبخت فرماندار ساری از جمله مسئولانی است که دارای مولفه‌های فراوان از جمله علم، صداقت، پاکدستی، دینداری، مردمداری، انقلابی گری و ... است. او از همان ابتدا نشان داد مدیر لایقی است چراکه قدرت ایجاد هماهنگی بین تمامی عوامل در مجموعه تحت امر را با اشراف کامل بر تمامی موضوعات دارد.

نوبخت فرماندار ساری از جمله مسئولانی است که دارای مولفه‌های فراوان از جمله علم، صداقت، پاکدستی، دینداری، مردمداری، انقلابی گری و … است. او از همان ابتدا نشان داد مدیر لایقی است چراکه قدرت ایجاد هماهنگی بین تمامی عوامل در مجموعه تحت امر را با اشراف کامل بر تمامی موضوعات دارد.
او نشان داد استانداردهای لازم در نظام مدیریت کشور را دارد.
نوبخت در کنار همه این مولفه‌ها دارای قدرت رهبری بالایی بود و اقدامات موثر او در مدیریت نوبخت را به شخصیتی متمایز و متفاوت در استان تبدیل کرد.
برخی اقدامات او در مرکز استان برای همیشه در خاطر ساروی‌ها ماندگار و به یادگار نوبخت تبدیل شد . اهالی مرکز استان میدان میوه و تره بار را محصول اراده و همت او می‌دانند .
با مدیریت او کارهای بزرگ و کوچک بیشمار دیگری در حوزه عمران در این مدت به ثمر نشست.
نوبخت در انتصابات خودش تصمیم گرفت، تسلیم فشارها نشد و با تیم همراه و همگامی که ساخت، به خوبی پیش رفت .
در مسائل سیاسی، اجتماعی و در تعامل با توده‌های مردم، گروهها و جریانات سیاسی، فعالان فرهنگی و اجتماعی به واسطه دانش آموختگی در علم سیاست خوش درخشید .
نوبخت دیدار خود با مردم را محدود به دفتر کارش نکرد و به روستاها سر زد و تمام وجودش را وقف مردم و انقلاب کرد .
او در کنار برنامه ریزی اصولی، دقیق و متفکرانه در امر مهم انتخابات و همچنین بهره گیری از ظرفیتهای شهرستان در هیات اجرایی انتخابات با عملکرد صحیح در برگزاری انتخابات زمینه مشارکت تمامی گروه‌ها و جناح‌ها را در انتخابات مهیا کرد تا انتخاباتی دارای چهار مولفه مدنظر مقام معظم رهبری یعنی سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت باشد.
اکنون زمان آن رسیده که از نوبخت که فرمانداری در تراز انقلاب و مدیری که ثابت کرد یک انقلابی واقعی است و جز برای حفظ و ارتقاء نظام اسلامی و رضایت مردم قدمی بر نمیدارد در گستره ای وسیع تر بهره گیری شود .