نهادینه شدن بسیجی بودن در کلیه مردم کشور
نهادینه شدن بسیجی بودن در کلیه مردم کشور

اختصاصی تیرنگ نیوز/سرویس سیاسی: اتحاد وانسجام ملی در تمامی کشورهای دنیا یکی از ابزارهای مهم حفظ امنیت و اقتدار ان جامعه است. رعایت دموکراسی به عنوان یکی از شاخصه های مهم وجود و سنجش اتحاد در هر کشوری محسوب می گردد. اما از آن مهم تر اقدامات داوطلبانه یمردم در پیشامدها و رویدادهای سیاسی، فرهنگی، […]

اختصاصی تیرنگ نیوز/سرویس سیاسی: اتحاد وانسجام ملی در تمامی کشورهای دنیا یکی از ابزارهای مهم حفظ امنیت و اقتدار ان جامعه است. رعایت دموکراسی به عنوان یکی از شاخصه های مهم وجود و سنجش اتحاد در هر کشوری محسوب می گردد. اما از آن مهم تر اقدامات داوطلبانه یمردم در پیشامدها و رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه است که به نوعی امنیت، آرامش و حفظ آن جامعه را به مخاطره می اندازد. در تمامی کشورها هزاران نهاد غیردولتی با اهداف خیرخواهانه وجود دارد که در چنین مواقعی جهت کمک به آرامش و امنیت دربزنگاه های مخاطره آمیز وارد میدان می شود و وظیفه ی انجام بخشی از امور را به عهده می گیرد.
راز پیشرفت برخی از کشورهای توسعه یافته در همین حضورهای همدلانه ی چند میلیونی خلاصه می شود. به نوعی همه خو درا در حفظ اقتدار و امنیت کشورشان مسئول دانسته و سعی می کنند به دور ازخودخواهی و با رعایت اعتدال و عدالت و رفتارهای مسئولانه جامعه ی مورد وثوق خود را در رسیدن به منویاتش که همانا پیشرفت و آرامش همه ی مردم و عدم وابستگی به قدرت های دیگر می دانند.
وقتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ضرورت بسیج همه آحاد جامعه و نیروهای انقلاب در برابر قدرت‌ها و دولت‌های استکباری را بیان کرد بی شک همین موارد و لزوم حفاظت نظام از آسیب های درونی و بیرونی را مدنظر داشت.
بر همین اساس ایشان به طور مرتب در سخنرانی ها و اجتماعات مردمی به حضورمداوم مردم در صحنه بالاخص از طریق اجتماعات مذهبی و نهادهای دینی تاکید داشتند و می فرمودند: “اگر ما بفهمیم که این اجتماعات چه فوایدی دارد و اگر بفهمیم که اجتماعاتی که اسلام برای ما دستور داده و فراهم کرده است، چه مسائل سیاسی را حل می کند، چه گرفتاری‌ها را حل می کند، اینطور بی‌حال نبودیم که مساجدمان مرکز بشود برای چند نفر پیرزن و پیرمرد. وقتی جماعت برود و اشخاص مؤثر بروند، مردم بروند، همه بروند آنجا مجتمع بشوند و در آنجا خطیب برایشان مسائل روز را بگوید و مسائلی که، مشکلاتی که دارند بگوید، این حل می‌کند مطالب را”
در راستای همین مهم ارتش 20میلیونی بانام بسیح ودر لوای سازمان بسیج مستضعفین تشکیل شد. امام خمینی (ره) رهبرفرزانه انقلاب اسلامی ایرانی در همان زمان در خصوص بسیجیان و ارزش والای این نیروهای مردمی معتقد بودند: “بسیج شجرۀ طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه‌های‎‏آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق می دهد. بسیج مدرسۀ عشق و مکتب ‎‏شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته‌های رفیع آن، اذان شهادت و ‎‏رشادت سر داده اند. بسیج میقات پابرهنگان و معراج اندیشۀ پاک اسلامی است که تربیت ‎‏یافتگان آن، نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند. بسیج لشکر مخلص خداست که ‎‏دفتر تشکل آن را همۀ مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده اند.‏”
مقام معظم رهبری امام خامنه‌ای مدظله العالی نیز با تاکید به حضور موثر بسیجیان در تمامی دستاوردهای مهم نظام و اهمیت سازمان بسیج مستضعفین معتقدند: “سازماندهی بسیج، یکی از نوآوری‌های امام بزرگوار بود” و”….هفته بسیج، در حقیقت فرصتی برای ارائه حرکت عظیمی است که به وسیله امام بزرگوار راحل، در این کشور پایه‌گذاری شد و این حرکت، در این منطقه اسلامی و دینی، برای دیگر ملت ها هم ان‌شاءاللَّه الگو و سرمشق خواهد شد”
اینک در چله ی تاسیس سازمان بسیج مستضعفین ارزش حضور و وجود این سازمان بیش از هر زمان دیگری درک می شود.در زمانی که تحریم های ددمنشانه ی غرب بیشترین فشار را برمردم و اقتصاد کشور وارد کرده است، حضورهمدلانه ی مردم درکنار دولت و حضور قدرتمند مردم در صحنه های ضداستکباری علی رغم تمامی مشکلات اقتصادی نشان می دهد بسیجی بودن در کلیه مردم کشور نهادینه شده است و هر ایرانی یک بسیجی محسوب می شود.
اینک وظیفه نسل اول و دوم انقلاب، انتقال آرمان ها و آموزه های انقلابی به نسل های بعد با درنظر گرفتن کلیه توصیه های مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب است.