نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این جلسه گفت: نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است که نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می‌نماید.

تیرنگ نیوز: نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این جلسه گفت: نقطه مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است که نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره وری سازمانی اجرا می‌نماید.

نعیمی افزود: سلامت اداری یکی از خواستها و آرزوهای دیرینه جوامع مختلف بوده بطوری که نظام اداری یک ابزار توزیع عادلانه خدمت به عموم شهروندان باشد و به وضعی فراتر از اثر بخشی کوتاه مدت سازمان اشاره دارد و مجموعه ای است ازخصایص نسبتاً پایدار که انطباق با شرایط محیط، روحیه بالای نیروی کار، کفایت برای حل مشکلات، سرعت عمل و… را به همراه دارد.

وی خاطرنشان کرد: حاکمیت قانون برعملکرد همه دستگاه ها و تعامل بین آنها و خدمت گیرندگان، شفاف سازی قوانین، مقررات، فرایندها وعملکرد در بخش خدمات، افزایش بهره وری و میزان اثربخشی و کارایی دستگاه ها، ایجاد و تقویت مستمرتوان اداری و مردمی پیشگیری از وقوع فساد و  شناسایی واقدام قانونی درقبال مرتکبین فساد با همکاری دستگاه قضایی از جمله اهداف سلامت اداری در دستگاهها و نهادها است.

دبیر کارگروه توسعه مدیریت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در این جلسه گفت: تشریح موضوع دستورالعمل اجرایی ماده 92-91 توسط نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، شناسایی گلوگاه های فساد در مجموعه منابع طبیعی و آگاه سازی مجموعه منابع انسانی بصورت آموزش مستقیم و غیرمستقیم از موارد مطروحه در این جلسه بود.

مهندس مهدیزاده افزود: پیگیری موضوع قضایی در ارتباط با استعلامات، مکاتبه با شهرستان های تابعه در خصوص رصد دقیق استعلامات و پاسخگویی مبتنی بر قوانین و تهیه پوستر، بنر و تراکت جهت آگاه سازی منابع انسانی و نصب این اقلام در فضای اداری و تعیین سطح اداره کل در ارزیابی عملکرد از طریق سازمان مدیریت از جمله مصوبات این جلسه بود.

  • منبع خبر : روابط عمومی