مهاجرت سونامی پر خطر
مهاجرت سونامی پر خطر
حدودِ ۸۰۰هزار نفر طی دو سالِ اَخیر به مازندران مهاجرت کردند و اگر سیل مهاجرت همینطور ادامه پیدا کند، شاهدِ مهاجرت‌های گسترده از استان‌های مختلفی مثلِ فارس، و سیستان و بلوچستان، که فرونشست‌های زیاد در آن‌ها صورت می‌گیرد، خواهیم بود!

 

الهام دهقان، سردبیر و جانشین مدیر مسئول:

حدودِ ۸۰۰هزار نفر طی دو سالِ اَخیر به مازندران مهاجرت کردند و اگر سیل مهاجرت همینطور ادامه پیدا کند، شاهدِ مهاجرت‌های گسترده از استان‌های مختلفی مثلِ فارس، و سیستان و بلوچستان، که فرونشست‌های زیاد در آن‌ها صورت می‌گیرد، خواهیم بود!
بشر همواره در طول تاریخ برای دستیابی به شرایطی بهتر دست به مهاجرت زده است، کارشناسان می‌گویند که دست‌کم در دو قرن اخیر روند مهاجرت‌ها در سراسر دنیا افزایش یافت. مهاجرت افراد از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ با هدف دست یافتن به آینده‌ای بهتر.
کارشناسان می‌گویند در سالهای اخیر بر طبق آمارهای غیر رسمی بیش از یک و نیم میلیون از مازندرانی‌ها به تهران مهاجرت کرده‌اند، تعداد مازندرانی تهران‌نشین همگی از اثرگذاران جامعه و نخبگان نیستند. اما این رقم 2 موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد. نخست این‌که چرا این همه مازندرانی میل به سکونت در تهران دارند و دوم این‌که مازندران در شرایطی که نیازمند نیروهای نخبه است، باید توان فرزندان خود را مورد استفاده نقاط دیگر از جمله پایتخت ببیند؟!
البته مهاجرت مازندرانی‌ها اتفاق جدیدی نیست. بلکه از چند دهه پیش این موضوع قابل مشاهده بود. مانند همه استان‌های دیگر که تعدادی از مردم‌شان برای آینده بهتر شغلی پای به استان‌ها و کشورهای دیگر گذاشتند. برای مازندران که می‌تواند به خاطر داشتن فضاهای مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی زیاد حتی از استان‌های دیگر نیروی کار وارد کند، حجم بالای مهاجرت‌ می‌تواند یک تهدید محسوب شود.
از طرفی از استان‌های دیگر شاهد افزایشِ مهاجرت به شهرهای شمالی که عمده‌ترین دلیلش، جذابیت‌های مقصد و شرایطِ اقلیمی منطقه‌ است یک چالشِ بزرگ محسوب می‌شود، چرا که نیاز به ساخت و سازِ بیش از اندازه‌ی مسکن افزایش پیدا می‌کند و این به معنای نیاز به زمین است، این زمین از کجا تامین می‌شود؟! و این افزایش مهاجران چه تبعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… خواهد داشت؟!
حال چالش مهاجرت نخبگان مازندرانی‌ها از یک سو و مهاجرت هم وطنان عزیز از دیگر سو رخدادی تازه نیست و قبل و بعد انقلاب سابقه‌ دارد، نباید فراموش کرد سرمایه انسانی ثروت نخست مازندران است. مغزها هستند که خلق ارزش افزوده می‌کنند.
باید در نظر داشت تا زمانی که فرصت‌های شغلی ایجاد نشود وضعیت به همین شکل است. در هر صورت جوانان تحصیلکرده به بازار کار اضافه می‌شوند و تنها راه برون‌رفت از بیکاری را مهاجرت می‌دانند. واقعیت هم این است که در تهران فارغ از یک سری از محدودیت‌ها مانند مسکن در تهران، به اندازه خیلی از استان‌ها فرصت شغلی وجود دارد.
مهاجرت 800 هزار نفر به مازندران و مهاجرت مازندرانی‌ها به پایتخت، خبرهای معمولی و ساده نیستند و نباید از کنار این خبرها، به سادگی و آسا‌نی گذشت.