منابع آب و خاک در معرض تهدید است/ضرورت رویکردهای پیشگیرانه حفاظت
منابع آب و خاک در معرض تهدید است/ضرورت رویکردهای پیشگیرانه حفاظت
 مسعود منصور در سومین همایش بین المللی جوانان حفاظت خاک و آب دردانشگاه تربیت مدرس مازندران با اشاره به اهمیت و ارزش فراوان خاک و آب که شرایط حیات را برای انسان و موجودات فراهم می‌کند، افزود: حفظ این منابع از پایگاه معنوی بالایی نیز برخوردار است ودر قرآن مجید نیز بارها از کلمه خاک استفاده شده است.

تیرنگ نیوز: مسعود منصور در سومین همایش بین المللی جوانان حفاظت خاک و آب دردانشگاه تربیت مدرس مازندران با اشاره به اهمیت و ارزش فراوان خاک و آب که شرایط حیات را برای انسان و موجودات فراهم می‌کند، افزود: حفظ این منابع از پایگاه معنوی بالایی نیز برخوردار است ودر قرآن مجید نیز بارها از کلمه خاک استفاده شده است.

وی با اظهار اینکه خاک و زمین به عنوان بستر حیات تلقی می‌شود، یادآور شد: در احادیث شکستن درخت به معنای شکستن بال فرشتگان محسوب می‌شود.ایشان با بیان اینکه منابع آب و خاک در معرض تهدیدهای فراوانی است، افزود: فرسایش آبی وبادی، شوری، آلودگی، رشد روزافزون جمعیت، صنعتی شدن و تغییر اقلیم از جمله عوامل تهدید است.

منصور حفظ منابع آب وخاک را یک ضرورت و اقدام مهم برشمرد و گفت: برای حفظ منابع باید رویکرد پیشگیرانه داشته باشیم و منطقی نیست که اجازه دهیم فرسایش آبی یا خاکی رخ دهد و میلیارد تومان به زیرساخت‌ها و اراضی کشاورزی خسارت وارد شود و سپس درصدد جبران آن برآئیم.

رئیس سازمان جنگل‌ها یادآور شد: خسارت زیست محیطی غیرقابل جبران یا سخت است و به واسطه واقع شدن در شرایط خشک و نیمه خشک، تهدیدها در کشور نیز وجود دارد.

وی گفت: یکی از راه‌های اساسی، فراگیری و کم هزینه برای حفظ آب و خاک اقدامات آبخیزداری است و اثربخشی این اقدامات در کاهش فرسایش و اثرات سیلاب‌ها و تقویت سفره‌های زیرزمینی و قنوات کامل مشهود است.

وی اظهار داشت: مسئولان عالی نظام و به ویژه مقام معظم رهبری همواره برای اجرای طرح‌های آبخیزداری تاکید کرده اند، از این رو اقدامات آبخیزداری نباید تعطیل شود.

رئیس سازمان جنگل‌ها یادآور شد: اجرای طرح‌های آبخیزداری بدون توجه به نگرش و جامعیت آن نمی‌تواند به نتیجه مناسبی منجر شود و مدیریت جامع آبخیز امری مهم است و باید تصمیم گیرندگان به این باور برسند که به سمت مدیریت در حوزه آبخیز گام بردارند. منصور مشارکت مردم و جوامع محلی در اجرای طرح مدیریت جامع آبخیزداری امری ضروری دانست و گفت: کمک سازمان‌ها و نهادهای بین المللی نظیر یونسکو برای فراهم کردن بستر و زمینه انتقال و تبادل تجارب کشورها حائز اهمیت است.

وی از راه اندازی مرکز بین المللی مدیریت جامع آبخیزداری در مناطق خشک و نیمه خشک در کشور خبر داد و گفت: با توجه به تجارت موفق، این مرکز در کشور تأسیس شده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی