ملاقات مردمی باعث اعتماد سازی مردم به مسئولین و تقویت روحیه همکاری و همدلی در جامعه می شود
ملاقات مردمی باعث اعتماد سازی مردم به مسئولین و تقویت روحیه همکاری و همدلی در جامعه می شود
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: ملاقات مردمی باعث اعتماد سازی مردم به مسئولین و تقویت روحیه همکاری و همدلی در جامعه می شود

تیرنگ نیوز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: ملاقات مردمی باعث اعتماد سازی مردم به مسئولین و تقویت روحیه همکاری و همدلی در جامعه می شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: برگزاری ملاقات های عمومی و مردمی فرصتی برای حل سریع‌تر مشکلات مردم می باشد و مسئولین و مدیران می توانند  در راستای کاهش مدت زمان پاسخگویی به مطالبات مردم در تلاش باشند تا موجبات رضایت حداکثری ارباب رجوع را به دست آورند.

اقای دکتر اسحاق عطایی افزود: دیدار مسئولین با مردم و نشستن پای صحبت آنان و شنیدن مشکلاتشان از نزدیک و همچنین ارائه راهکارهای لازم در جهت حل این مشکلات باعث اعتماد سازی مردم به مسئولین و تقویت روحیه همکاری و همدلی در جامعه می شود که مطمنا با ادامه این روند سطح رضایتمندی در میان شهروندان را افزایش خواهد داد.

در راستای تداوم برنامه دیدار  مردم با مسئولان و تسهیل و ارتباط آسان شهروندان و نیز پاسخگویی و رسیدگی به درخواست ها و مشکلات آنان ملاقات مردمی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-ساری، طبق برنامه هفته های گذشته این هفته سه شنبه هم برگزار شد و دستور لازم جهت رسیدگی به مشکلات مردم داده شد.

یادآور می شود در شش ماه گذشته مهمترین موضوعات  مورد درخواست مراجعین مربوط به اشتغال، واگذاری زمین، مرتع، برق رسانی، راه دسترسی، رفع تداخلات، خروج دام، حریم دریا، قطع درختان توباغی، عوض و معوض و زراعت چوب بوده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی