مصادیق تدبر در قرآن
مصادیق تدبر در قرآن
در این جلسه به مصادیق تدبر و تعقل درقرآن می پردازیم ، تا ببینیم مطالبه و امر خداوند در چه زمینه است.

 

✍️ بسم الله الرحمن الرحیم

تیرنگ، بهزاد حقانی گلوگاهی:

در این جلسه به مصادیق تدبر و تعقل درقرآن می پردازیم ، تا ببینیم

مطالبه و امر خداوند در چه زمینه است.

آیاتی که برای تدبر آمده دو دسته اند:
1- تدبر در خودِ قرآن
2- تدبر در آیات و نشانه ها و خلقت آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست.

👈برای قسم اول به چند مورد می توان اشاره کرد:

🌴الف – فصاحت و بلاغت قرآن که به زبان عربی مبین سخن گفته شده است.
🌴ب – موسیقی بسیار زیبایی که در آن وجود دارد ، با گوش دادن به نغمه های قرآنی روح انسان با (دلهای پاک) صیقل پیدا میکند.

« در تاریخ صدر اسلام هم داریم که حتی ابولهب و ابوجهل از تاریکی شب استفاده میکردند و میرفتند در نزدیکی منزل حضرت رسول الله ص گوش می ایستادند و نغمه های تلاوت قرآنش را گوش میدادند ولی چون قلبهای ناپاک داشتند بر دشمنی با پیامبر ص بیشتر پافشاری میکردند.»

🌴ج – قرآن تنها کتابی است که هر چه تلاوت شده و در طول تاریخ 1400 سال گرد کهنگی بخود نگرفته و هیچ کس نیست که از تلاوت و مطالعه قرآن اظهار خستگی و دلزگی کرده باشد.

🌴د- دستورات قرآن در تمامی اعصار تازگی داشته و بروز بوده و هست ، هرچه انسانها به سمت پیشرفت در زمینه های مختلف زندگی مادی میروند آیات قرآن برای آنها کاربردی است( اگر بخواهند توسل به قرآن داشته باشند.)

🌴ه – قرآن کتاب عالمیان است و احکام آن مربوط به مردمِ یک دوره و زمانهِ خاص نیست، بلکه طبق آیات 87و88 سوره صاد و یک سوره فرقان ، این قرآن تذکری برای همه عالمیان است و خبر آن را بعد از مدتی می شنوید!

🌴« ذِکرٌ لِلعالَمین – لِلعالَمینَ نَذیرًا…» 🌴

🌴و – کیفیت نزول

والسلام علیکم و رحمة الله
در پناه قرآن باشیم.