مشارکت مردم در بحث حفاظت بسیار تاثیرگذار است
مشارکت مردم در بحث حفاظت بسیار تاثیرگذار است
سیاست سازمان، بالا بردن فرهنگ عمومی و فرهنگ سازی منابع طبیعی است.

تیرنگ نیوز: سیاست سازمان، بالا بردن فرهنگ عمومی و فرهنگ سازی منابع طبیعی است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، دکتر اسحاق عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری در نشست آموزشی، ترویجی و مشارکتی که با حضور روسای ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها به همراه کارشناسان آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی شهرستان های تابعه در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری و به میزبانی اداره آموزش، ترویج و مشارکت های مردمی این اداره کل، برگزار شد، گفت: با توجه به کمبود نیروی انسانی و امکانات موجود، حفاظت کردن از این مواهب الهی کار راحتی نیست لذا ما باید از حداقل امکانات، ظرفیت و مشارکت مردم و افراد بومی، حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.

عطایی با بیان این مطلب که مشارکت مردم در بحث حفاظت بسیار تاثیرگذار است، افزود: سیاست سازمان، بالا بردن فرهنگ عمومی و فرهنگ سازی منابع طبیعی است و در این مسیر باید از وجود همیاران طبیعت که در سامانه و بانک اطلاعات اداره آموزش، ترویج و مشارکت مردمی اداره کل وجود دارد، استفاده کنیم و با یک برنامه ریزی درست و کارشناسی، ببینیم تا چه میزان می شود از ظرفیت و مشارکت همیاران طبیعت در جهت حفاظت از عرصه های منابع ملی استفاده کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری ضمن تایید و تاکید بر مطالب ارائه شده توسط رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل، در خصوص ضرورت جذب و تقویت تشکلها و تعاونی های مرتبط با منابع طبیعی، پیگیری درراستای پیشرفت فیزیکی امورات ترویج و مشارکت، جذب همیاران و استفاده واقعی از این ظرفیت موجود و پیگیری مجدانه در انعقاد و مبادله تفاهم نامه های شهرستانی نیز اشاراتی داشته است.

دادخواه رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکتهای مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، ضمن تقدیر از زحمات یکساله حاضرین، به بیان امتیازات مکتسبه آیتم های مرتبط درشهرستانها در دو سال گذشته، چالش های پیش رو، برنامه های سال جدید، انتظارات و اهداف اصلی سازمان متبوع و رویکردهای دفتر ستادی آموزش و ترویج سازمان پرداخت.

در این نشست آموزشی، ترویجی و مشارکتی که با حضور معاون حفاظت، فرماندهی یگان حفاظت، مشاورمدیرکل و بازرس، رئیس اداره حراست، رئیس و معاون اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، روسای ادارات شهرستانی  و کارشناسان ترویج و مشارکت ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- ساری، برگزار شد، عملکرد یکساله ۱۴۰۰ شهرستانها در همه آیتم های آموزشی و ترویجی و مشارکتی، اعم از جذب و ثبت نام همیاران طبیعت، انعقاد و مبادله تفاهم نامه های شهرستانی، همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاه های اطفای حریق و ترویجی با بهره برداران، مجریان و دست اندرکاران و ذینفعان و سایر موارد تخصصی، ارائه و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

درپایان، به کلیه روسا و کارشناسان شهرستانی، لوح تقدیر اهدا و از روسا و کارشناسان شهرستانهایی که با اقدامات شاخص  تری در جذب همیاران طبیعت درسال ۱۴۰۰ داشته اند، تقدیر ویژه بعمل آمد.

  • منبع خبر : روابط عمومی