مدیر پروازی نیستم  /  گلپایگانی: افرادی که منافعشان به خطر افتاده به دنبال شانتاژ هستند
مدیر پروازی نیستم  /  گلپایگانی: افرادی که منافعشان به خطر افتاده به دنبال شانتاژ هستند
محمدحسن گلپایگانی، مدیرکل دامپزشکی استان مازندران در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تیرنگ ضمن رد شایعه مدیر پروازی بودنش، گفت: بنده مدیرکل دامپزشکی استان مازندران هستم و بر حسب وظیفه‌ای که قانون بر عهده من گذاشته به عنوان عضو انتصابی شورای نظام دامپزشکی استان مازندران هم هستم.

تیرنگ نیوز، رضا شریعتی: محمدحسن گلپایگانی، مدیرکل دامپزشکی استان مازندران در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تیرنگ ضمن رد شایعه مدیر پروازی بودنش، گفت: بنده مدیرکل دامپزشکی استان مازندران هستم و بر حسب وظیفه‌ای که قانون بر عهده من گذاشته به عنوان عضو انتصابی شورای نظامدامپزشکی استان مازندران هم هستم.

وی با بیان اینکه اگر شما جست و جو کنید؛ همانطور که در اساسنامه قانون مجلس آمده نظام دامپزشکی یک مجموعه سَمَن یا NGO و تشکلغیر دولتی مستقل است که هیچگونه دریافتی از طرف دولت ندارد، گفت: بنده هم خدماتی در آنجا می‌دهم همانطور که قبلا از سال 90 همخدمات می‌دادم، نه تنها من بلکه بسیاری از دوستان دیگر حوزه نظام دامپزشکی هم  عضو این تشکل هستند.

گلپایگانی ادامه داد:  در علوم پزشکی هم همین طور است رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران عضو نظام پزشکی است. متاسفانه افرادی کهمنافعشان به خطر افتاده است دنبال شانتاژ کردن هستند، اینکه بنده از دو جا دریافتی داشته باشم درست نیست .

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران با بیان اینکه در استان مستقر هستم، گفت: اگر بخواهم به جلسه شورای مرکزی بروم بر اساس تکلیفقانونی است.

گلپایگانی با بیان اینکه نظام دامپزشکی ارگان تعریف شده نیست و چارت تعریف شده ندارد، گفت: معاون یا هرکسی یا سِمَت دیگری که هستبه عنوان خدمت‌رسانی به دیگران است مثال می‌زنم ممکن است همکار شما یادم هست یکی از نشریات بود که طرف قاضی دادگاه بود و مدیرمسئول جایی هم بود، یا اینکه در نشریه یا ارگان‌هایی رئیس صنف هم باشد یا در اتحادیه انفورماتیک هم شغلش است و به انتخاب اعضا رئیسمی‌شود.

وی با بیان اینکه در شورای نظام دامپزشکی اعضای انتخابی هستیم بنابراین شغل محسوب نمی‌شود که دوستان این بحث‌ها را مطرح می‌کنند،گفت: مدیر پروازی به این صورت است که خانه و زندگی بنده تهران باشد و به استان مازندران رفت و آمد کنم در حالیکه بنده در استان سکونتدارم، در تمام جلسات در استانداری و استان حضور دارم، حَسَب مورد ممکن است برای شرکت در جلسه‌ای یا پیگیری مشکلات استان به تهرانبروم و گزارش و پیگیری کارها را انجام دهم.

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران با بیان اینکه من به شدت این موضوع را تکذیب می‌کنم و در استان مستقر هستم، گفت: استاندار به مدیراناستان تکلیف کرده است که هفته‌ای یکبار برای پیگیری مشکلات استان و گزارش به تهران بروند.

گلپایگانی گفت: در برخی مسائل مثل آنفولانزا مازندران استان کلیدی است که نظر مدیرکل استان را می‌خواهند برای مثال هفته قبل می‌خواستندتصمیمی را برای مازندران بگیرند که فاجعه می شد، ما با قدرت به وزارتخانه رفتیم و پیگیر شدیم.

وی افزود: اگر در تهران حاضر باشم برای پیگیری مسائل استان است.

مدیرکل دامپزشکی استان مازندران در ادامه با بیان اینکه در نظام دامپزشکی صدور پروانه‌ها توسط روسای نظام دامپزشکی استان‌ها صادرمی‌شود و افرادی که در نظام دامپزشکی مرکز هستند امضای طلایی ندارند، گفت: خوشبختانه به لطف سامانه انفورماتیک و الکترونیک که وجوددارد کارها را تا پاسی از شب انجام می‌دهیم.