مدیر دائم الجلسه در شهرستان ساری
مدیر دائم الجلسه در شهرستان ساری
چند روز پیش یکی از دوستانم به من مراجعه کرد وگفت هر وقت به یکی از ادارات حمایتی شهرستان ساری مراجعه میکنم مدیر دفتر و راننده مدیر به من می‌گویند مدیر در جلسه است

اختصاصی تیرنگ:

چند روز پیش یکی از دوستانم به من مراجعه کرد وگفت هر وقت به یکی از ادارات حمایتی شهرستان ساری مراجعه میکنم مدیر دفتر و راننده مدیر به من می‌گویند مدیر در جلسه است
هر بار هم میگویند
مدیر با فرماندار جلسه دارد
مدیر در فرمانداری جلسه دارد
مدیر …
این بنده خدا می‌گفت یک روز که همه می‌گفتند مدیر با فرماندار است
به مکان مورد اشاره رفتم
جالب اینکه آنجا هیچ کسی نبود

چون فرماندار در جلسه استانداری حضور داشت

و این جای بسی تعجب داشت که این مدیر عزیز
کجاست و چه میکند

هرچند بررسی های خبر نگار ما حکایت از این دارد که مدیرکل این مدیر شهرستانی هم اکثرا در محل کار غائب است و در اصل کمال همنشین در وی اثر کرده
شنیده های خبر نگار تیرنگ حاکیست فرد مذکور که از منتصبین دولت روحانی بوده و از نزدیکان تیم مدیریتی دولت اصلاحات در استان تا کنون با حمایت برخی نمایندگان و مدیر اصلاح طلب آن دستگاه در حال فعالیت می باشد
و خود را با حمایت یک نماینده مجلس گزینه جدی مدیرکلی آن دستگاه میداند

امید واریم با ورود جدی مسئولان استانی و راه اندازی گشت ارشاد شهرستانی
وبرخورد جدی با اینگونه مدیران که با سیاست های دولت مردمی همراه نبوده و فقط دنبال کارهای نمایشی و …. هستند شاهد خدمت بهتر به مردم فهیم استان و شهرستان در دولت مردمی باشیم