مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از تصفیه خانه فاضلاب ساری بازدید کرد
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از تصفیه خانه فاضلاب ساری بازدید کرد
به منظور بررسی مشاغل مرتبط با تصفیه خانه های فاضلاب ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران به همراه مشاورین کارگری و مدیرعامل آب و فاضلاب استان از تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری بازدید کرد.

تیرنگ نیوز: به منظور بررسی مشاغل مرتبط با تصفیه خانه های فاضلاب ، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران به همراه مشاورین کارگری و مدیرعامل آب و فاضلاب استان از تصفیه خانه فاضلاب شهر ساری بازدید کرد.

به گزارش شرکت آب و فاضلاب مازندران، مهندس برارزاده مدیرعامل شرکت دراین بازدید ضمن تشریح شرایط کار در محیط تصفیه خانه فاضلاب، از آمادگی شرکت جهت بهره مندی کارکنان از مزایای بیمه مشاغل سخت و زیان آور به منظور پاسداشت خدمات و حفظ سلامت همکاران در این بخش، خبر داد.

باقری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز با اشاره به فضای کار، واحدهای مربوطه و مشاغل در تصفیه خانه فاضلاب، در خصوص بررسی این نوع مشاغل در کمیسیون مشاغل سخت و زیان آور در این اداره کل قول مساعدت و همکاری داد.

  • منبع خبر : روابط عمومی