مدارس به كانون تربيت و پيشرفت محله تبديل مي شود
مدارس به كانون تربيت و پيشرفت محله تبديل مي شود
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران با اظهار اين كه مدارس بايد به كانون تربيت و پيشرفت محله تبديل شوند، خواستار اجراي برنامه هاي سند تحول بنيادين شد.

تیرنگ نیوز: رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران با اظهار اين كه مدارس بايد به كانون تربيت و پيشرفت محله تبديل شوند، خواستار اجراي برنامه هاي سند تحول بنيادين شد.

دكتر فتح الله پور در پنجمين جلسه كارگروه آموزش، پژوهش و فناوري و نوآوري استان درباره برنامه اجرايي مدرسه كانون تربيت و پيشرفت محله در استان اظهار داشت: يكي از موارد مطرح شده در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، تهيه نقشه راه براي آموزش و پرورش است و اگر اين نقشه به درستي طي شود، به اهداف در نظام آموزش و پرورش خواهيم رسيد.

وي افزود: مدارس به عنوان كانون فعاليتي‌هاي فرهنگي و پيشرفت محلات مدنظر قرار گيرد زيرا حوادث اخير نشان مي‌دهد كه بايد در حوزه تربيت و پرورشي، برنامه‌هاي مشخصي داشته باشيم.

وي با بيان اينكه ظرفيت‌هاي موجود در سند تحول بنيادين بايد پياده سازي شود، گفت: تحقق اهداف و برنامه‌هاي سند تحول بنيادين ضروري است.

فتح الله پور با بيان اينكه تربيت تمامي شئون اجتماعي رادر برمي گيرد، نقش آموزش و پرورش را در تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان مهم برشمرد و گفت: در سند تحول بنيادين از مدرسه به عنوان كانون پيشرفت و تربيت محله ياد شده است.

 

  • منبع خبر : روابط عمومی