محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند محیط زیست را حفظ کند
محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند محیط زیست را حفظ کند
مدیرکل محیط زیست مازندران در گفت‌وگو با تیرنگ اظهار کرد: قبل از دولت سیزدهم در حوزه محیط زیست چالش‌ها و نگرانی‌های زیادی وجود داشت که در دولت برای حل آن تلاش شد.

 

تیرنگ:
عطاءالله کاویان با بیان اینکه در حوزه محیط زیستی، بن‌بستی نداریم و لذا باید راهکارهایی ارائه کنیم که در کنار الزامات حفظ محیط‌زیست، انتظارات و توقعات نیز برآورده شود، گفت: محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند محیط زیست را حفظ کند.
مدیرکل محیط زیست مازندران در گفت‌وگو با تیرنگ اظهار کرد: قبل از دولت سیزدهم در حوزه محیط زیست چالش‌ها و نگرانی‌های زیادی وجود داشت که در دولت برای حل آن تلاش شد.
وی با بیان اینکه تمامی شهرهای کوچک و بزرگ خواهان ایجاد مراکز پسماند هستند و ما مخالف ایجاد سایت جدید هستیم و نباید اجازه دهیم زخم جدید ایجاد شود، اظهار کرد: اگر بخواهیم این موضوع را باز بگذاریم همه خواهان ایجاد پهنه جدید هستند و اول ببینیم امکان اینکه در همان نقطه امکان ساماندهی وجود دارد یا خیر.

کاویان حوزه میانکاله و تغییر کاربری‌های صورت گرفته در سراسر استان را از جمله دغدغه‌ها ذکر کرد و گفت: تلاش کردیم با کار جهادی و خدمتگزاری این چالش‌ها را رفع کنیم.

وی به تبیین و بیان دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف از جمله محیط زیست تاکید کرد و گفت: آتش سوزی‌های سریالی میانکاله در گذشته از دغدغه‌ها بود و در این تالاب از داشتن پایگاه اطفای حریق محروم بودیم و از اعتبارات سفر اول رئیس جمهور شهید یک پایگاه اطفای حریق در میانکاله احداث و تجهیز کردیم و طبق آمارها میزان حریق و سطح آن ۸۰ درصد کاهش یافته است

کاویان با تاکید بر اینکه محیط زیست به تنهایی نمی‌تواند محیط زیست را حفظ کند ادامه داد: برچیدن قتلگاه پرندگان مهاجر در فریدونکنار را از اقدامات مهم دولت سیزدهم در حوزه محیط زیست است.