مبلغ 163 ميليارد ريال براي كاهش آلايندگي 5 شهرك صنعتي مازندران تأمين اعتبار شد
مبلغ 163 ميليارد ريال براي كاهش آلايندگي 5 شهرك صنعتي مازندران تأمين اعتبار شد
فاضلاب و پسآبهای صنعتی از اصلي ترين عوامل آلودگي در شهركها و نواحي صنعتي هستند و بكارگيري تدابير لازم در كنترل آن، مي تواند كمك بسيار زيادي براي ايجاد فضاي پاك در محیطهاي ‌توليدي محسوب ‌شود.

تیرنگ نیوز: فاضلاب و پسآبهای صنعتی از اصلي ترين عوامل آلودگي در شهركها و نواحي صنعتي هستند و بكارگيري تدابير لازم در كنترل آن، مي تواند كمك بسيار زيادي براي ايجاد فضاي پاك در محیطهاي ‌توليدي محسوب ‌شود.

ياسر اميني مديرعامل اين شركت با اشاره به لزوم مديريت فاضلاب واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان بسوي تصفيه خانه هاي فاضلاب مركزي گفت: احداث 184 انشعاب فرعي و اجراي 6200 متر لوله گذاري مسيرهاي اصلي 3 شهرك صنعتي بشل سوادكوه شمالي، مرزن آباد چالوس و شهداي محمودآباد، بمنظور تكميل شبكه جمع آوري فاضلاب در حال انجام مي باشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: تهيه و نصب و راه اندازي برخي تجهيزات الكترومكانيكال براي تصفيه خانه هاي فاضلاب 2 شهرك صنعتي نكا و منصوركنده بابل نيز انجام گرفته است.

اميني تصريح كرد: تعداد 25 عدد شير هيدرانت آتش نشاني براي نصب در مجاورت واحدهاي توليدي پرخطر مستقر در شهركها و نواحي صنعتي مازندران خريداري گرديد كه در حال نصب در نقاط تعيين شده مي باشد.

وي بيان داشت: براي كاهش آلايندگي و حمايت از هواي پاك در شهركها و نواحي صنعتي مازندران، مجموعاً مبلغ 163 ميليارد ريال از محل منابع داخلي شركت هزينه شده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی