لیست های آبکی در انتخاب مردم جایگاهی نخواهند داشت
لیست های آبکی در انتخاب مردم جایگاهی نخواهند داشت
بی تردید شهروندان ساروی، خادمان حقیقی خود را با ویژگی هایی چون پاک دستی، خدمت صادقانه، دانش روز، مسئولیت پذیری، مقبولیت اجتماعی و... انتخاب خواهند نمود نه با چنین لیست های آبکی و من درآوردی که هر روز و شب در این فضای بی در و پیکر مجازی منتشر می شود.

تیرنگ نیوز – مجید ساجدی فر:  اینروزها بازار ارائه لیست نامزدهای مطرح انتخابات شورای شهر در مرکز مازندران داغ است!

اطرافیان یا رسانه های هر کاندیدایی سعی می کنند نامزد یا نامزدهای مدنظر خود را در کنار دیگر داوطلبان مطرح شهر قرار داده و اینگونه هم خودشان و هم افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.

یکی لیست ۲۵ نفره منتشر می کند یکی لیست ۱۳ نفره! یکی نام کاندیدا را اشتباه می نویسد یکی فامیلی او را! در لیستی چند داوطلب رد صلاحیت شده حضور دارند و در لیست دیگر نامزدهایی که حتی در کوچه و خیابان خود هم مطرح نیستند چه برسد در سطح شهر بزرگ ساری!

به هر حال فضای مجازی است و جولان این دست صفحه ها و کانال ها. تجربه نشان داده نمیتوان با چنین خبرهای منفعت طلبانه و کاذبی، جهت آرای مردم و انتخاب آن ها را تغییر داد.

بی تردید شهروندان ساروی، خادمان حقیقی خود را با ویژگی هایی چون پاک دستی، خدمت صادقانه، دانش روز، مسئولیت پذیری، مقبولیت اجتماعی و… انتخاب خواهند نمود نه با چنین لیست های آبکی و من درآوردی که هر روز و شب در این فضای بی در و پیکر مجازی منتشر می شود.

مجید ساجدی فر

مجید ساجدی فر