لزوم تمدید تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری منابع آبی کشاورزی برقدار برای جلوگیری از قطع انشعاب برق
لزوم تمدید تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری منابع آبی کشاورزی برقدار برای جلوگیری از قطع انشعاب برق
مرتضی نبی‌زاده معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران گفت: بهره برداران‌ منابع آبی کشاورزی برقدار نسبت به تمدید تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری منابع آبی کشاورزی برقدار خود تا پایان سال اقدام نمایند.

تیرنگ نیوز: مرتضی نبی‌زاده معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران گفت: بهره برداران‌ منابع آبی کشاورزی برقدار نسبت به تمدید تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری منابع آبی کشاورزی برقدار خود تا پایان سال اقدام نمایند.

نبی‌زاده با اعلام این خبر گفت: براساس مصوبه هیات وزیران مصوب گردید از ابتدای سال ۱۴۰۲ تعرفه برق کشاورزی برای مصارف مازاد بر قدرت مجاز برق و ساعت کارکرد مندرج در پروانه بهره برداری معتبر منابع آبی کشاورزی براساس تعرفه تولید برق محاسبه و دریافت گردد. از این رو چنانچه تاریخ اعتبار پروانه بهره برداری منابع آبی کشاورزی به اتمام رسیده و یا قدرت مجاز برق مندرج در پروانه بهره برداری منابع آبی کشاورزی نیاز به اصلاح دارد ضروری است بهره برداران در اسرع وقت از طریق دفاتر پیشخوان دولت و یا مراجعه به مدیریت منابع آب شهرستان خود درخواست تمدید یا اصلاح پروانه بهره برداری را ارائه نمایند تا نسبت به بررسی پرونده اقدام لازم به عمل آید.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب‌منطقه‌ای مازندران خاطر نشان کرد: براساس این مصوبه عدم مراجعه به منزله پذیرش اطلاعات مندرج در پروانه بهره برداری بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۲ از مصرف برق مازاد بر پروانه جلوگیری و یا هزینه برق مصارف مازاد با تعرفه آزاد (تأمین برق) محاسبه می گردد و درصورت منقضی شدن اعتبار پروانه، انشعاب برق منابع آبی کشاورزی قطع خواهد شد.

  • منبع خبر : روابط عمومی