قبای مدیرکلی بر تن صادق برزگر زار می‌زند؟!
قبای مدیرکلی بر تن صادق برزگر زار می‌زند؟!
مستقیما روی سخن ما با وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، آقای ضرغامی به شما در خصوص قبای گشاد مدیرکلی بر تن برزگر هشدار دادیم اما گویا شما علاقه‌ای به شنیدن انتقادهای دلسوزانه اصحاب رسانه و کارشناسان این بخش ندارید، آقای وزیر از شما می پرسیم وقتی سه معاونت از پنج معاونت در استانی که دارای ظرفیت بی شمار گردشگری است ناتوان در ارائه خدمت باشند این موضوع اگر نشان از ضعف مدیرکل نداشته باشد پس نشان از چیست؟!

مهدی جویباری، کارشناس حقوق و فعال رسانه‌ای:
در چند روز گذشته در یادداشتی با عنوان گردشگری مازندران تراز نیست مهم ترین چالش‌های این بخش را از زمان حضور برزگر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بر شمردیم و گفتیم که در اینکه برزگر الزاما یک مدیر تحصیلکرده است تردیدی نیست اما اینکه تداوم حضور او بتواند از او یک مدیر توانا و کارآمد بسازد، به سبب تفاوت‌های جدی و اساسی تجربه‌های مدیریتی او با سرشت مدیریتی لازم بخش گردشگری، تردیدهای اساسی و جدی وجود دارد
در آن مطلب اشاره کردیم که آنچه مسلم است برزگر اگر کمی باهوش باشد پیش از آنکه تداوم حضورش به خودش و این بخش زیان بیشتری برساند فعالیت مدیریتی خود را با استعفا خاتمه داده و به دانشگاه که سالها در آن حوزه تجربه دارد، بر خواهد گشت.
اگر چنین نکند مدیران بخش گردشگری دیر یا زود به این نتیجه خواهند رسید که او شاید استادی خوب در دانشگاه باشد اما مدیری خوب نیست.
اکنون با گذشت مدتی از انتشار آن یادداشت متاسفانه اخبار ناخوشایندی از این بخش به گوش می رسد. در بیست روز گذشته سه معاونت از پنج معاونت این اداره کل به ارباب و رجوع خدمات ارائه نمی کردند چراکه معاون صنایع دستی در محل کار حضور نداشته است و معاونان سرمایه گذاری و میراث فرهنگی حق امضا نداشتند دلیل این موضوع هم این بود که معاون صنایع دستی چهل روز در سفر حج بوده است، معاونان سرمایه‌گذاری و میراث فرهنگی بیست روز کارتابلشان بسته شده و حق امضا نداشتند چون مدت سرپرستیشان تمام شده بود و این موضوع باعث شد تا مردم سر در گم شوند.
مستقیما روی سخن ما با وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است، آقای ضرغامی به شما در خصوص قبای گشاد مدیرکلی بر تن برزگر هشدار دادیم اما گویا شما علاقه‌ای به شنیدن انتقادهای دلسوزانه اصحاب رسانه و کارشناسان این بخش ندارید، آقای وزیر از شما می پرسیم وقتی سه معاونت از پنج معاونت در استانی که دارای ظرفیت بی شمار گردشگری است ناتوان در ارائه خدمت باشند این موضوع اگر نشان از ضعف مدیرکل نداشته باشد پس نشان از چیست؟!
آقای ضرغامی تداخل وظایف میان نهادهای مرتبط با صنعت گردشگری و نبود اجماع و هماهنگی لازم و کافی بین آنها، نبود سرمایه گذاری مناسب بخش‌های دولتی و خصوصی در توسعه ی زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی در حوزه گردشگری، نبود و ضعف مطالعات امکان سنجی متناسب و تحلیل منفعت در طرح‌ها و پروژه‌های گردشگری، بهره مند نشدن استان از ظرفیت گردشگری دریایی و ساحلی به دلیل برخوردار نبودن هر پروژه گردشگری و اجرای آن بدون پیوست زیست محیطی و نظارت دقیق بر اجرای آن، نبود اعتقاد راسخ به اهمیت صنایع دستی در رشد اقتصادی مازندران و حفظ هویت فرهنگی از دیگر مشکلات بخش گردشگری است. آقای وزیر پیش از آنکه کشتی گردشگری مازندران به گل بنشیند لطفا در عزل مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعلل نکنید.