عموزادی خلیلی سرپرستی اداره کل شعب استان مازندران شد
عموزادی خلیلی سرپرستی اداره کل شعب استان مازندران شد
در این حکم آمده است: با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و به استناد ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری شما را به "سرپرستی اداره کل شعب استان مازندران" منصوب مینمایم.

تیرنگ:

در حکمی از سوی حسن شریفی مدیرعامل بیمه ایران، علیرضا عموزادی خلیلی به عنوان سرپرستی اداره کل شعب استان مازندران منصوب شد.
در بخشی از این حکم آمده است:
با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و به استناد ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری شما را به “سرپرستی اداره کل شعب استان مازندران” منصوب مینمایم.
مردم ولی نعمت و ذینفع اصلی خدمات شرکت سهامی بیمه ایران می‌باشند و انتظار می‌رود ارائه خدمات بهینه، در دسترس و با کیفیت به ایشان سرلوحه همه تصمیمات سازمانی قرار گیرد.
تلاش فعالانه در پایه ریزی بیمه گری هوشمند، ارتباط اثر بخش با شبکه نمایندگی و پایش مستمر عملکرد ایشان و نیز ارزیابی دوره‌ای عملکرد شعب تابعه و توجه ویژه به فروش سودآور از طریق همکاری شایسته با ادارات کل ستادی و تعامل سازنده با همه ذینفعان شرکت در سطح استان مورد انتظار بوده و عملکرد جنابعالی در دستیابی به اهداف فوق در زمان تصدی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت . از خداوند متعال توفیق جنابعالی در برقراری، همدلی ارتباط مؤثر عاطفی و انسجام میان همه همکاران و ارائه خدمت بی منت به مردم شریف استان و تصمیم گیری عدالت محور در همه زمینه‌های حرفه‌ای را خواستارم

علیرضاعموزادی خلیلی از نخبگان صنعت بیمه کشور است که درگذشته تجربه مدیرکلی بیمه ایران استان گلستان و مدیرمجتمع 15آبان استان تهران رابرعهده داشت و اکنون به عنوان  سرپرستی بیمه ایران استان مازندران منصوب شد.